Sabtu, 14 Desember 2013

Etika dan Hak-hak Umum

Etika dan hak-hak umum

Indeks Al-Qur'an
 • Etika berbicara
 • Etika berkumpul
  • Yang didapat dari perkumpulan baik dan perkumpulan jelek: 4:140, 6:68, 23:67
  • Memilih kawan berkumpul: 4:144, 6:52, 6:68, 74:45
  • Menghormati dan meluaskan tempat kepada orang saat berkumpul: 58:11
  • Berbisik-bisik dalam tempat perkumpulan: 58:8, 58:9
  • Etika keluar dari tempat perkumpulan: 24:62
 • Etika berjalan
  • Angkuh ketika berjalan: 4:36, 17:37, 31:18
  • Rendah diri ketika berjalan: 25:63, 31:19
 • Memberi salam
  • Cara memberi salam
   • Lafaz salam dan penghormatan: 15:52, 16:32, 19:15, 51:25
   • Ucapan salam ahli kitab: 58:8
   • Ucapan salam malaikat: 13:24, 15:46, 15:52, 16:32, 25:75, 51:25
  • Menjawab salam
   • Cara menjawab salam: 4:86, 51:25
 • Meminta izin
  • Etika meminta izin: 24:27, 24:28, 24:58, 24:59, 33:53
  • Lafaz dan cara meminta izin: 24:61
  • Meminta izin untuk menghindari pandangan (yang dilarang): 24:58
  • Meminta izin di hotel dan tempat-tempat umum: 24:29
  • Meminta izin ketika akan keluar: 24:62
 • Hak tamu
  • Menghormati dan melayani tamu: 18:77, 51:26, 51:27
  • Membuat makanan dan berkerja keras untuk melayani tamu: 11:69, 24:61, 33:53, 51:26, 51:27
 • Hak jalanan
  • Menundukkan pandangan: 24:30, 24:31
 • Hak tetangga
  • Menghormati tetangga: 4:36
  • Hak-hak tetangga terdekat: 4:36, 107:7
 • Memperlakukan binatang
  • Perumpamaan dengan binatang: 7:179
  • Kalung binatang: 5:2, 5:97
 • Hubungan dengan hamba sahaya
  • Makan dan minum hamba sahaya: 4:36
  • Pakaian hamba sahaya: 4:36
  • Memerintah hamba sahaya sesuai kemampuannya: 4:36
  • Memperlakukan hamba dengan baik: 4:36