Sabtu, 14 Desember 2013

AKHLAQ - Akhlaq Buruk

 • Akhlaq-Akhlaq buruk
  • Menuruti hawa nafsu: 2:120, 2:145, 4:135, 5:48, 5:49, 5:77, 6:56, 6:119, 6:150, 7:176, 18:28, 19:59, 20:16, 22:71, 25:43, 28:50, 30:29, 38:26, 42:15, 45:18, 45:23, 47:14, 47:16, 53:23, 54:3
  • Mengikuti prasangka: 3:154, 4:157, 6:116, 6:148, 10:36, 10:66, 53:23, 53:28
  • Berbaur dengan orang-orang bodoh: 4:140, 6:68, 7:199
  • Orang yang paling jelek di sisi Allah: 8:22, 8:55
  • Beretika buruk terhadap Allah: 2:26, 2:55, 2:68, 2:69, 2:70, 2:118, 5:24, 8:31, 25:21, 25:26
  • Sombong dan berbangga-bangga
   • Celaan berbangga-bangga: 4:36, 11:10, 17:37, 28:83, 31:18, 57:20, 57:23
   • Celaan kesombongan: 4:36, 17:37, 28:83, 31:18, 40:75, 57:23
   • Balasan orang yang sombong: 9:25, 28:81, 31:18, 75:34, 75:35
   • Bangga dengan banyak anak: 18:34, 57:20, 102:1
   • Bangga dengan banyak harta: 18:34, 57:20, 102:1
  • Takabbur: 2:34, 2:206, 2:247, 4:36, 4:172, 4:173, 6:93, 6:157, 7:36, 7:40, 7:48, 7:75, 7:76, 7:133, 7:146, 7:206, 10:75, 15:31, 15:33, 16:23, 16:29, 17:37, 22:9, 23:46, 23:67, 25:21, 25:60, 26:5, 27:14, 28:39, 29:39, 31:7, 31:18, 32:15, 34:31, 34:43, 35:43, 37:13, 37:35, 38:74, 38:75, 39:59, 39:60, 39:72, 40:35, 40:60, 40:76, 41:15, 45:8, 45:31, 46:10, 46:20, 54:2, 57:23, 63:5, 71:7, 74:23, 74:49
  • Menipu: 4:120, 17:64, 18:34, 26:44, 67:20, 74:6
  • Berlebih-lebihan: 3:147, 4:6, 6:141, 7:31, 7:81, 10:83, 17:26, 17:27, 17:29, 25:67
  • Menyebarkan Kejelekan: 4:27, 24:11, 24:15, 24:19
  • Permusuhan: 2:178, 2:190, 2:194, 2:231, 5:2, 5:87, 6:119, 7:55, 9:10, 26:166, 48:25, 68:12
  • Makan riba: 2:275, 2:279, 3:130, 4:161, 30:39
  • Istinkaf (sombong): 4:172, 4:173
  • Membuat kerusakan: 2:11, 2:27, 2:60, 2:205, 2:251, 3:63, 4:27, 5:32, 5:33, 5:64, 7:56, 7:74, 7:85, 7:86, 7:103, 8:73, 9:107, 11:85, 12:73, 13:25, 16:88, 17:16, 18:94, 26:130, 26:152, 26:183, 27:14, 27:34, 27:48, 28:4, 28:19, 28:77, 28:83, 29:30, 29:36, 30:41, 38:28, 47:22, 89:12
  • Kikir dan bakhil: 2:268, 3:180, 4:37, 9:67, 9:76, 17:29, 17:100, 25:67, 36:47, 47:37, 47:38, 53:34, 57:24, 59:9, 64:16, 68:24, 70:21, 89:17, 89:18, 92:8, 107:3, 107:7
  • Mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang lain: 2:262, 2:264, 74:6
  • Bathr (Tidak menerima kebenaran dan mensyukuri nikmat): 8:47, 11:10, 28:58
  • Benci: 5:91, 102:3
  • Zalim dan melampaui batas: 16:90, 42:42, 49:9
  • Buhtan (bohong atau pura-pura): 4:20, 4:112, 4:156, 24:16, 33:58, 60:12
  • Tabzir (foya-foya): 6:141, 7:31, 17:26, 17:27
  • Memata-matai: 49:12
  • Berangan-angan: 4:32, 15:88, 28:79, 53:24
  • Memanggil dengan nama (julukan) yang jelek: 49:11
  • Pasrah (tanpa usaha): 5:24
  • Pengecut: 2:246, 4:77, 5:22, 5:24, 8:15, 33:13, 33:19, 47:20
  • Dengki
   • Ain (dengki) suatu realita: 113:5
   • Menjauhi dengki dan kezaliman: 4:32
   • Mengucapkan Masyaa' Allah Laa Quwata Illa Billah: 18:39
  • Kotoran atau kejahatan: 3:179, 5:100, 6:136, 7:58, 24:26
  • Berkhianat: 3:75, 4:107, 5:13, 8:27, 8:58, 8:71, 12:52, 22:38, 66:10
  • Bermuka dua: 2:14, 2:76, 3:119, 4:81, 9:8
  • Riya: 2:264, 4:38, 4:142, 8:47, 107:6
  • Mencaci
   • Larangan mengutuk dan mencaci: 4:148, 49:11
   • Mengutuk orang kafir dan mencacinya: 2:88, 2:89, 2:159, 2:161, 3:87, 4:46, 4:47, 4:52, 5:13, 5:60, 5:64, 5:78, 7:44, 9:30, 9:68, 11:18, 11:60, 11:68, 11:95, 11:99, 13:25, 33:57, 33:64, 33:68, 48:6, 51:10, 63:4, 74:19, 74:20, 80:17
  • Mengejek atau mengolok-olok: 2:14, 2:15, 2:67, 2:202, 4:140, 5:57, 5:58, 6:5, 6:10, 9:64, 9:65, 9:79, 11:8, 11:38, 15:11, 15:95, 16:34, 18:56, 18:106, 21:36, 21:41, 23:110, 25:41, 26:6, 26:25, 27:56, 31:6, 36:30, 37:12, 37:14, 39:48, 39:56, 40:83, 43:7, 43:32, 45:9, 45:33, 45:35, 49:11
  • Buruk sangka: 3:154, 6:116, 10:36, 10:60, 10:66, 38:27, 41:50, 45:32, 48:6, 48:12, 49:12, 53:23
  • Ragu-ragu: 2:10, 9:45, 9:110, 22:11, 50:25
  • Menghalang-halangi kebenaran: 2:217, 3:70, 3:71, 3:72, 3:99, 4:61, 4:160, 4:167, 5:43, 5:75, 7:45, 7:86, 8:34, 8:36, 8:47, 9:9, 9:34, 11:19, 14:3, 14:30, 16:88, 16:94, 17:73, 22:25, 31:6, 47:1, 47:32, 47:34, 58:16, 63:2
  • Kezaliman
   • Balasan kezaliman: 2:59, 2:114, 2:124, 3:117, 4:20, 4:30, 4:153, 4:168, 5:29, 5:31, 6:21, 6:129, 6:135, 6:144, 7:5, 7:9, 7:41, 7:44, 7:47, 7:162, 7:165, 7:166, 8:54, 11:18, 11:113, 20:111, 25:27, 25:37, 28:37, 28:59, 29:40, 42:42, 53:52
   • Kemenangan atas orang zalim: 4:148, 42:39, 42:41
   • Maafnya orang yang teraniaya: 4:149, 23:96, 42:40
   • Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat: 20:111, 42:42
   • Balasan terhadap kezaliman: 42:41
  • Ghadar (khianat): 2:27, 8:56, 8:58, 8:71
  • Curang: 6:152, 83:1, 83:2, 83:3
  • Marah
   • Marah karena Allah: 7:71, 7:150, 7:154, 20:86, 21:87
  • Mengumpat dan membicarakan orang lain
   • Menjauhkan diri dari mengumpat: 49:12, 68:11
   • Balasan orang-orang yang mengumpat: 49:12
   • Mengumpat orang yang zalim: 4:148
  • Membunuh: 4:29, 4:30, 4:92, 4:93, 5:29, 5:30, 5:32, 6:137, 6:140, 6:151, 17:33, 25:68, 28:15, 60:12
  • Menuduh berbuat zina: 24:4, 24:11, 24:23, 33:58
  • Dusta
   • Dusta itu tercela: 4:50, 5:41, 6:93, 7:37, 16:105, 29:68
   • Balasan dusta: 4:50, 6:93, 6:150, 7:36, 7:37, 7:38, 9:77, 16:62, 29:68
   • Perintah menjauhi prasangka buruk: 49:6, 49:12
  • Kufur nikmat: 6:64, 10:12, 22:38, 22:66, 27:40, 29:65, 29:66, 29:67, 30:33, 31:12, 31:32, 39:8, 39:49, 41:51, 42:48, 80:17
  • Pembicaraan yang tidak berarti: 23:3, 31:6, 88:11
  • Homosexual: 7:80, 7:81, 11:78, 26:165, 27:55, 29:29
  • Makar (khianat): 3:54, 6:123, 6:124, 7:99, 7:123, 8:30, 10:21, 12:16, 12:31, 12:102, 13:33, 13:42, 14:46, 16:26, 16:45, 27:50, 27:51, 34:33, 35:10, 35:43, 40:45, 71:22, 86:15
  • Bisik-bisik yang tercela: 4:114, 21:3, 58:7, 58:8, 58:9, 58:10
  • Melanggar janji: 2:27, 3:77, 3:82, 4:21, 4:155, 5:13, 7:102, 7:135, 7:169, 8:56, 9:12, 9:13, 9:77, 13:25, 16:91, 16:92, 16:94, 16:95, 43:50, 48:10
  • Mengadu domba: 9:47, 68:11
  • Hamz dan lamz (berbisik atau mencibir sambil menghina): 9:58, 9:79, 49:11, 68:11, 83:30, 104:1