Sabtu, 07 Juli 2012

Orang yang akan diselamatkan dari hukuman pada hari pembalasan

     "Pada Hari Kebangkitan," demikian Nabi pernah bersabda,
     "Allah akan menyelamatkan orang yang menghindarkan saudaranya dari kehinaan di dunia , dari api neraka."

Buku Kecil Kearifan Islam/Seri Satu/Maulana Wahiduddin Khan/Ikhlas/hal.115-116